ทัวร์ฟินแลนด์ออโรรา

จำนวนการเข้าขม 73 ครั้ง
ทัวร์ฟินแลนด์ออโรรา - Orange Travel Co.,Ltd.
รหัสทัวร์
048-8000
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Turkish Airlines (TK)

ไฮไลท์

 • นอนชมมหัศจรรย์แสงเหนือ Glass Igloo Hotel - หมู่บ้านซานต้าครอส 
 • ขี่สโนว์โมบิล - ตกปลาน้ำแข็ง - ฮัสกี้ฟาร์ม - ซาฟารีจับปู+บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - นั่งกวางเรียนเดียร์ตามล่าแสงเหนือ 
 • Dinner at Snow Castle - นอนรถไฟ 1 คืน - เมนูอาหารไทย จีน

แผนการเดินทาง

19.00 น. พร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางทำผ่านขั้นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ

22.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK 1749

09.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโรอานีมี (RVN) โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4.35 ชั่วโมง)

13.30 น. เดินทางถึงสนามบินโรอานีมี ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi) เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ในเขตแลปแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้น Arctic Circle หรือวงกลมละติจูด 66 องศาเหนือ ที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในช่วงฤดูร้อน (Midnight Sun) และปรากฏการณ์แสงเหนือ(Northern Light) ในช่วงฤดูหนาว  นำท่านชมหมู่บ้านซานต้าครอส (Santa Claus Village) เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามอย่างมากเพราะบรรยากาศที่จะเต็มไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เเละมีบ้านอยู่เป็นสิบๆ  หลัง ในรูปเเบบของบ้านพักชาวฟินน์สมัยก่อน ตั้งอยู่ในเมืองโรวาเนียมิ ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ ซึ่งเป็นดินเเดนที่มีความหนาวเย็น เเละอยู่บนเส้นศูนย์สูตรที่เส้น อาร์กติกเซอร์เคิล ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น The Official Hometown of Santa Claus หรือก็คือบ้านที่แท้จริงของคุณลุงซานต้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC POHJANHOVI 4* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่านเดินทางสู่เมืองซาร์ริเซลก้า (Saariselka) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ เขตแลปแลนด์ ของฟินแลนด์ เป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแลปแลนด์ที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือได้มากที่สุด และยังเป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ตยอดนิยมที่ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม ท่ามกลางเนินเขาหิมะที่ขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา เป็นสวรรค์อีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมฮัสกี้ฟาร์ม (Husky Safari) ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ นำท่านสัมผัสความน่ารักและแสนรู้ของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขที่แข็งแรง คล่องแคล่ว ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้

จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ช่วงค่ำนำท่านสนุกกับกิจกรรม Reindeer Sled กวางเรนเดียร์ลากเลื่อนเริ่มต้นตามล่าหาแสงเหนือ  (Reindeer  สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ ให้ท่านได้สัมผัสกับความน่ารักของกวางเรนเดียร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ ชาวแลปแลนด์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานสำหรับลากเลื่อนให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ได้แบบเต็มอิ่ม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SANTA’S HOTEL TUNTURI 3* หรือเทียบเท่า

นำท่านทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการชมออโรร่าทางซีกโลกเหนือ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคีร์กเคเนส KIRKENES เมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของนอร์เวย์ ไกลจากเส้นอาร์กติก 400 ก.ม. และห่างจากชายแดนรัสเซียเพียง 15 ก.ม.หรือรู้จักกันในนามของนครหลวงแห่งทะเลบาเร้นซ์ บ้านหลากสีสันสไตล์นอร์วีเจียน เรียงรายชวนให้กดชัดเตอร์แบบรัวๆ และยังเป็นเมืองสุดท้ายของเส้นทางเรือสำราญเหนือสุดของนอร์เวย์ Hurtigruten นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการจับปูยักษ์ (King Crab Safari)ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลก นำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดยสโนว์โมบิล กิจกรรมที่สุดฮิตและถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยนั่งรถไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ท่านได้ ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ กันอย่างเต็มอิ่ม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ ปูยักษ์

นำท่านเข้าชม Snow Hotel จะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวทำจากหิมะ ภายในตกแต่งด้วยการแกะสลักเป็นรูปต่างๆ สวยงาม และเตียงจะเป็นเตียงน้ำแข็งจริง และปูด้วยขนกวางเรนเดียร์  โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC KIRKENS 4* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินาริ เป็นที่ตั้งของทะเลสาบอินารี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ Lappland ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการ ขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่ถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนไปบนทุ่งน้ำแข็ง จากนั้นให้ท่านได้ สนกุกับกิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านสู่นำเข้าพักแบบ Glass Igloos เป็นบ้านไม้สนเอกลักษณ์ของแลปแลนด์ที่ผสมผสานกับกระท่อมแก้วอันแสนสะดวกสบาย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในความเป็นส่วนตัวของห้องน้ำ มุมแพนทรีจัดวางอย่างลงตัว ท่านสามารถมองผ่านทะลุ Glass Igloo จากเตียงนอนในค่ำคืนที่แสงเหนืออาจจะปรากฏขึ้น เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ หมายเหตุ การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NORTHERN LIGHTS VILLAGE 4*หรือเทียบเท่า

นำท่านทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำ *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม เป็นเดือนที่เหมาะสำหรับการชมออโรร่าทางซีกโลกเหนือ มักจะเกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniemi)  นำท่านชมโบสถ์โรวาเนมิ ตั้งอยู่ในเมืองรอบขั้วโลกเหนือ โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของท้องถิ่น สร้างเสร็จในปี 1950 และอาคารโบสถ์ก่อนหน้านี้ถูกทําลายในการระเบิดทั้งเมืองในปี 1944 หลังจากสงครามปัจจุบันโรวาเนมิโบสถ์ถูกสร้างขึ้นภายใต้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งของสวีเดนและสหรัฐอเมริกา มีรูปทรงโดยรวมสวยงามเป็นพิเศษและภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ชมท่านชมสะพานไม้เก่าแก่เป็นจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์เมืองเป็นฉากหลังด้านชายฝั่ง Arktikum เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามโดยมีแม่น้ำน้ำแข็งเป็นฉากหลัง  อิสระใหท่านเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์ นำท่านชม Snow Castle ประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างอย่างอลังการจากหิมะและน้ำแข็ง บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ขนาดพอๆกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยทีเดียว ภายในประกอบไปด้วย สิ่งต่างๆที่ล้วนทำขึ้นจากน้ำแข็งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารน้ำแข็ง โรงแรมน้ำแข็ง รวมถึงโบสถ์ที่สร้างจากน้ำแข็ง สำหรับคู่บ่าวสาวที่ต้องการจัดงานแต่งงานแบบไม่เหมือนใคร เรียกได้ว่าอาณาจักรน้ำแข็งแห่งนี้จะช่วยให้คุณได้เปิดประสบการณ์สุดประทับใจแบบมิรู้ลืมเลยทีเดียวพร้อมรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Snow Castle

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC KIRKENS 4* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือตัดน้ำแข็งแซมโป ไอซ์เบรกเกอร์ (Sampo Ice Breaker) ล่องบนน้ำทะเล  ซึ่งเย็นยะเยือกจนกลายเป็นน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ที่ขึ้นชื่อและโด่งดังที่สุดลำหนึ่งในโลก สร้างขึ้นในปี 1976 ได้ปลดประจำการแล้ว และนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่กับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็งในทะเลบอลติก ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits) ซึ่งปกป้องร่างกายท่านจากความเย็นอันหนาวยะเยือกที่ระดับต่ำกว่าลบยี่สิบองศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลน้ำแข็งกับทางเรือ

(หมายเหตุ : เรือตัดน้ำแข็งอาจเป็น Sampo Icebreaker หรือ Polar Icebreaker และเรือตัดน้ำแข็งอาจจะงดให้บริการ เนื่องจากสภาพอากาศ หรือมีปริมาณน้ำแข็งไม่เพียงพอในการล่องเรือ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ จำกัดความสูงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเล ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 145 ซม. เท่านั้น)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ บนเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเคมิ ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยรถไฟ 2nd class (Kemi-Helsinki) : private shower + WC

หมายเหตุ ห้องพักบนรถไฟจะนอนห้องละ 2 ท่าน มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำส่วนตัว สะอาดสะดวกสบาย มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบ มีประตูห้องล๊อคได้

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ (Breakfast Box)

เวลา 06.27 เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ นครหลวงของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย นำท่านถ่ายรูปมหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) ซึ่งในอดีตเรียกว่าโบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงาม ตั้งเด่นตระหง่านเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิ นำท่านเข้า  ชมโบสถ์เทมเปลิโอคิโอ" (Temppeliaukio Church) หรือที่รู้จักกันในนาม "โบสถ์หิน" (Rock Church) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ "โบสถ์แห่งความรัก" ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 แล้วเสร็จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส (Sibelius Monument) อนุสาวรีย์ที่มีลักษณะเป็นแท่งออร์แกนเหล็ก สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ Jean Sibelius นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชาวฟินแลนด์ และยังเป็นอนุสาวรีย์ร่วมสมัยที่มีความหมายต่อชาวฟินแลนด์ นำท่านชม เซเนท สแควร์ (Senate Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเฮลซิงกิ โดยใจกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 ประดิษฐานอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN HELSINKI 4* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น. นำท่านสู่สนามบินเฮลซิงกิ

12.25 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 1762

17.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะพักและเปลี่ยนเครื่อง)

20.55 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 64

10.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
29 ม.ค. 67 - 07 ก.พ. 67225,999 บาท95,850 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67229,896 บาท95,850 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักระดับ 3-4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ
 • ค่ารถไฟตู้นอน 2nd class (Kemi-Helsinki) : private shower + WC
 • ค่าธรรมเนียมเชงเก้นวีซ่ากรุ๊ป
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท –** หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ**
 • ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่าน 100 ยูโร /ท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • **ค่าแปลเอกสารส่วนตัวตามที่สถานทูตฟินแลนด์เรียกให้แสดง**
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยื่นวีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครั้ง

เงือนไขการจองทัวร์

จองทัวร์และชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 80,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าที่พัก Glass Igloo Hotel , ค่าตู้นอนรถไฟ, ค่าตั๋วเรือตัดน้ำแข็ง, ค่ามัดจำตั๋ว non refund
 • แจ้งล่วงหน้า 60 – 90 วันทำการ ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 50 – 59 วันทำการ ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 60,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 30 – 49 วันทำการ ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 29 วันทำการ ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
225,999 บาท
รหัส 048-8000 ทัวร์ฟินแลนด์ออโรรา
ราคาเริ่มต้น 225,999 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มี.ค.67
เดินทางโดย Turkish Airlines (TK)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sesuntour.com/tour.php?tour_id=3512

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/036/048-8000.pdf

สนใจติดต่อ Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537
โทร 092-989-2962 ,062-229-6991
LINE ID @SesunTourThailand
อีเมล jane@sesuntour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537

Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai Province Bangkok Office : 15/57 Ramkhamhaeng Rd., Huamark ,Bangkapi Bangkok Province

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา